Sözlükte "fetiş" ne demek?

1. Tapınırcasına sevilen şey ya da kimse.
2. Uğurlu sayılan şey.
3. İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı ya da cansız nesne, tapıncak, putfetiş

Fetiş kelimesinin ingilizcesi

[François-Joseph Fétis] n. fetish
Köken: Fransızca